Geen goed gesprek zonder een goede kop koffie.
Sinds 1998, toen Frank Thooft het schrijfbedrijf Pluspen oprichtte,
heeft hij vele honderden ondernemers en ondernemende mensen
gesproken en geïnterviewd voor zijn verschillende opdrachtgevers,
zie portfolio.

Frank neemt in zijn werk het woord ‘inter-view’ letterlijk en bepaalt
zijn teksten op de dialoog die tot stand komt tijdens een gesprek.
Een goed verhaal ontstaat immers altijd tussen twee mensen.

Plus-pen betekent: meerwaarde met woorden.
De open P in het logo symboliseert daarbij het vraagteken
dat elke (interview)vraag besluit. De P is gekanteld omdat
je dan zaken uit een ander perspectief kunt bekijken.

Anderen zeggen over Frank: hij luistert scherp en kan zich goed
inleven. Daarbij heeft hij geen vooringenomenheid of kleuring in zijn
perceptie. Bovendien weet hij door zijn gevarieerde achtergrond
(‘twaalf ambachten en dertien vaardigheden’) veel,
waardoor hij goed kan reflecteren tijdens een gesprek.